top of page

רונית חכם

סופרת ומחזאית. בוגרת האוניברסיטה העברית ומוסמכת אוניברסיטת בן גוריון בנגב. סופרת אורחת מטעם משרד החינוך, מקיימת מפגשים בבתי ספר מטעם סל תרבות, מנחת סדנאות כתיבה ומלמדת בבית הספר הגבוה לכתיבה בירושלים ובמכללת דויד ילין.

כתבה ספרים ומחזות לילדים וגם למבוגרים; עסקה בהפקה ובבימוי של אירועי תיאטרון רחוב ותיאטרון קהילתי,  תיאטרוני בובות ומיצגים באנגליה ובישראל; לימדה דרמה ותיאטרון בובות לילדים ולמבוגרים; עסקה בפיתוח תכניות לימודים; בעריכה; בכתיבת תסריטים; פוגשת ילדים בבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ, מנחה בכתיבה יוצרת וכמובן ממשיכה לכתוב סיפורים ומחזות.

בעבודתה בסוגות שונות של מופעי תיאטרון עסקה בתכנים חברתיים ותרבותיים תוך נסיון ליצור שפה המשלבת בין מדיומים ועולמות תוכן.

עיקר עבודתה מתמקדת בכתיבה לילדים תוך חיפוש אחר שפה חדשה הנשענת על מסורת וחוצה עולמות תרבותיים וגילאים ומשלבת בין מדיומים ועולמות תוכן.

המניע המרכזי בעבודתה הוא הנסיון להרחיב את גבולות ספרות הילדים בעברית כאן ועכשיו  שתכיל את פניה הרבות והרבגוניות של החברה בישראל; שיתווספו לה נקודות מבט, נופים אנושיים וגיאוגרפיים  ומיקומים חברתיים נעדרים, כמו גם חוויות שהמבט אינו מופנה אליהם בדרך כלל והאוזן איננה קשובה אליהם. את אותן פרספקטיבות אפשר להגדיר באופן כוללני כחוויות מזרחיות, ו/או מסורתיות; חוויות של הגירה או זרוּת, ערביוּת, פריפריה, או כל חוויה תרבותית שאיננה מערבית והגמונית.

unnamed.jpg
bottom of page