top of page

ספרים

 (רשימה חלקית):

"סיפור שמתחיל בחלום", קרן 2018; "המרד של מון", הקיבוץ המאוחד 2018 (במצעד הספרים תשע"ט); "עושה הפלאים", דני ספרים 2017; "ויקי בום" ידיעות ספרים 2016; "חלום המלך שלמה" (נכלל במצעד הספרים), דני ספרים 2016; "אמור ופסיכה", עם עובד 2013; "הנעלים הישנות של אדון מינאסה", אגם 2013; "ז'וז'ו ומומו", ספרית פועלים 2007. (זכה בפרס מוזיאון ישראל 2008); "השד על ההר", בהוצאת עם עובד 2004. (נבחר כספר האהוב ביותר לגילאי א'-ד' במצעד הספרים 2006); "אפאחד", בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002. (נכלל ברשימת הספרים המומלצים של משרד החינוך). "חמש מכשפות הלכו לטייל", איילות (נבחר כספר האהוב במצעד הספרים 2007). (זכה בפרס מוזיאון ישראל 1994); נכלל באנתולוגיה: The Best Children’s Books in the World, Abrams, New York 1995.

bottom of page